Visie en werkwijze

Het basiskenmerk is de inzet van eigen creativiteit van de geadviseerde. Een adviseur hoort in te spelen op de eigen creativiteit van de arbeidsorganisaties waarvoor hij werkt. Vrooland gaat daarin een stapje verder door met instemming van de betrokken bedrijven telkens de eigen creativiteit en de best-practice-successen om te bouwen tot grondstof voor verder maatwerk. Het bevorderen van de intrinsieke motivatie binnen de klant-organisatie en aandacht voor communicatie bij diagnosticering, beleidsformulering en implementatie zijn kernmerken van het werk geworden. Uiteraard gaat het daarbij om het bepalen van concreet haalbare resultaatverwachtingen.  Op deze manier werken maakt het werken aan werk en verzuim een stuk leuker en makkelijker voor de betrokkenen.