Dienstverlening

Organisatieonderzoeken en advisering:
• Beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim
• Organisatie-ontwikkeling en -verandering
• Strategische beleidsvorming
• Onderzoek en onderzoeksbegeleiding
• Projectontwikkeling en projectbegeleiding
• Motivatie en vitaliseringsprojecten
• Welzijn in de Arbo-wet
• Arbeidsbeleving
• Werkdruk
• Organisatiecultuur
• Interne communicatie
• Conflicten in organisaties
• Stijl van leidinggeven / managementontwikkeling
• Teamontwikkeling
• Samenwerking binnen organisaties
• Kwaliteit van arbodienstverlening (maatwerk- en vangnetregeling)\
• Aanbestedingen
• Formuleren van arbo- en verzuimbeleid
• Uitvoeren van verzuimanalyses
• Begeleiden/coachen van leidinggevenden in arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim
• Trainen, begeleiden en coachen van leidinggevenden bij verzuimbegeleiding
• begeleiden van arbo- en verzuimcoördinatoren, reïntegratiemanagers en casemanagers