Recente publicaties

Relevante rapportages van de laatste jaren waren:
• De stress te lijf , FNV
• Succesinstrumenten bij de aanpak van werkdruk. Kerckebosch, 2003
• Trends in arbodienstverlening (FNV) 2004

Relevante toolkits:
• De “Toolkit Poortwachter” voor ondernemingsraden en de toolkit “Poortwachter voor werkgevers”, verschenen bij Kerckebosch in 2004 maar gedeeltelijk ook op internet verschenen (Gakfonds, 2004, zie www infopoortwachter.nl)
• algemene werknemerstoolkits over goed werk en verzuim
• De praktijktoolkits over verzuim, reïntegratie en gezond werken voor justitie (aparte uitgaven – katerns - voor hoger management, leidinggevenden, medewerkers en P&O-adviseurs
• De Toolkit verzuim, reïntegratie en gezond werk voor de kappersbranche (arboconvenant).
• De toolkit “Lekker in je vel en goed aan het werk”: over goed werk, stressoren, inzetbaarheid en motivatie voor vestigingen van de Rabobank.
• De toolkit Vitaliteit op je afdeling voor KPN- managers
• 6 Toolkits voor de sector Kinderopvang (arboplusconvenant)
• De verzuimnorm-berekenaar (AenO fonds gemeenten
• Europese aanbesteding arbodienstverlening- gemeenten
• Documentatie/toolkit verzuimanalyse voor HRM:: beter sturen met cijfers