Relaties en referenties

Convenanten:
• Kappersbranche
• Recreatie
• Gemeeenten
• Kinderopvang
• Politie

Bij het bedrijfsleven:
• TPG
• KPN
• Hollandse ConstructieGroep
• Scania
• HP
• Kappersbranche (arboconvenant)
• FNV Formaat
• ArboUnie
• Arboned

Onderwijs:
• de opleiding voor A&O-deskundigen- van de Haagse Hogeschool
• alle bedrijfsartsopleidingen in Nederland

In de zorgsector:
• Isalaklinieken
• Radboudziekenhuis
• Kinderopvang (arboplusconvenant)

Bij de (semi) overheid:
• USZO, GAK, UWV (verzuim en werkbeleving)
• Gevangeniswezen (DJI)
• Rijkswaterstaat Medewerkerstevredenheidsonderzoek
• Provincies Zuid-Holland en Utrecht
• Advisering Opbouw Arbo- en verzuimcoφrdinatiepunt Ministerie van SZW
• Training verzuim Arbeidsinspectie